Αίτημα της κοινότητας ΟΛΥΜΠΟΥ για επέκταση του Δημοτικού Φωτισμού από την Επαρχιακή Οδό Διαφανίου – Ολύμπου έως την Περιοχή Δρόσης

Αίτημα της κοινότητας ΟΛΥΜΠΟΥ για επέκταση του Δημοτικού Φωτισμού από την Επαρχιακή Οδό Διαφανίου – Ολύμπου έως την Περιοχή Δρόσης

Επέκταση του Δημοτικού Φωτισμού από την Επαρχιακή Οδό Διαφανίου – Ολύμπου έως την Περιοχή Δρόσης της Κοινότητας Ολύμπου Καρπάθου.

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Κοινότητας Ολύμπου κ. Ηλίας Παπαηλίας , την Δευτέρα 30 Μαρτίου 2022, εισηγούμενος το 1o Θέμα της ημερησίας διάταξης στο Κοινοτικό Συμβούλιο ανέφερε τα εξής:

“Η Περιοχή Δρόσης του οικισμού Διαφανίου της Κοινότητας Ολύμπου του Δήμου Καρπάθου Δωδεκανήσου είναι από τους παλαιότερους αγροτικούς οικισμούς της περιοχής μας .

Στον Δρόση υπάρχουν παλαιές εξοχικές οικίες που διασώζονται και συντηρούνται μέχρι και σήμερα σε άριστη κατάσταση επίσης, υπάρχει και η κατοικία του συνδημότη μας κ. Νικολάου Λιορεϊση ο οποίος διαμένει μόνιμα τουλάχιστον για το χρονικό διάστημα των 6 μηνών και άνω, μαζί με την σύζυγο του η οποία είναι άτομο ΑΜΕΑ. Σημειώνω ότι κατά την επέκταση του Δημοτικού Φωτισμού θα εξυπηρετηθεί και η ευρύτερη περιοχή του Δρόση όπου υπάρχουν αρκετές αγροικίες σε άριστη κατάσταση που χρήζουν ηλεκτροδότησης.

Για του λόγους αυτούς κρίνουμε απαραίτητο την επέκταση του Δημοτικού φωτισμού από την επαρχιακή οδό Διαφανίου – Ολύμπου από την οικία του Ιωάννη Μ. Μπαλασκά έως την περιοχή την περιοχή Δρόσης Διαφανίου και την οικία του κ. Νικολάου Λιορεϊση” .

Ο Πρόεδρος κάλεσε το Κοινοτικό Συμβούλιο Ολύμπου να ψηφίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο της Κοινότητας Ολύμπου του Δήμου Καρπάθου αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του προέδρου και έπειτα από διαλογική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα την Επέκταση του Δημοτικού Φωτισμού από την Επαρχιακή Οδό Διαφανίου – Ολύμπου από την οικία του κ. Ιωάννη Μ. Μπαλασκά έως την Περιοχή Δρόσης και την οικία του κ. Νικολάου Λιορεϊση , της Κοινότητας Ολύμπου Καρπάθου.

10.5.2023

Καρπαθιακά Νέα