Δημοτικό Συμβούλιο ζητούν 13 δημοτικοί σύμβουλοι με θέμα την παροχή κινήτρων σε γιατρούς του Νοσοκομείου Καρπάθου

Δημοτικό Συμβούλιο ζητούν 13 δημοτικοί σύμβουλοι με θέμα την παροχή κινήτρων σε γιατρούς του Νοσοκομείου Καρπάθου

Δεκατρείς (13) Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου Καρπάθου αιτήθηκαν τη σύγκλιση Δημοτικού Συμβουλίου με σχετική αίτησή τους, όπως αναφέρεται παρακάτω.

Η ως άνω αίτηση κατατέθηκε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο πρωτόκολλο του Δήμου Καρπάθου στις 10-4-2021.