Ακίνητα για να κάνει πάρκινγκ αναζητά ο Δήμος Καρπάθου

Ακίνητα για να κάνει πάρκινγκ αναζητά ο Δήμος Καρπάθου

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 

Προκηρύσσει 

δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για την μίσθωση ακινήτων για χώρους στάθμευσης οχημάτων και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημέρα δημοσίευσης της διακήρυξης .Δηλαδή έως και 08-06-2021. Οι περιοχές για τις οποίες ενδιαφέρεται ο Δήμος είναι : 

) Δύο (2) ακίνητα τουλάχιστον 1200 τ.μ έκαστο σε ακτίνα μικρότερη των 200 μέτρων από το Δημαρχείο. 

) Δύο (2) ακίνητα στην περιοχή του Δασονομείου, εμβαδόν τουλάχιστον 1000 τ.μ. έκαστο. 

) Ένα (1) ακίνητο στην περιοχή Κυρά Παναγιά , Τοπ.Κοιν. Απερίου, εντός του οικισμού, εμβαδόν τουλάχιστον 1000τ.μ. 

) Ένα ακίνητο στην περιοχή Άπελλα, Τ.Κ. Βωλάδας, εμβαδόν τουλάχιστον 500τ.μ. 

) Ένα(1) ακίνητο εντός Τοπ. Κοιν. Βωλάδας , εμβαδόν τουλάχιστον 800τ.μ, 

) Ένα (1) ακίνητο στην Τοπ.Κοιν. Ολύμπου εμβαδόν τουλάχιστον 800τ.μ. 

Τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας: 

Η δημοπρασία είναι μειοδοτική, φανερή, προφορική και διεξάγεται σε δύο φάσεις. Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να προμηθευτούν όλη την διακήρυξη από το Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης στο τηλ.: 2245360159. 

Ο Δήμαρχος Καρπάθου