Άκυρες όλες  οι αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καρπάθου που αφορούν το 2021. Και τώρα;

Άκυρες όλες  οι αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καρπάθου που αφορούν το 2021. Και τώρα;

 

Την ακύρωση του συνόλου των αποφάσεων, που ελήφθησαν από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρπάθου, από την 01-01-2021 έως και σήμερα, αποφάσισε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση (στην απόφαση https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%9A%CE%A4%CE%9F%CE%9F%CE%A11%CE%99-%CE%A6%CE%A4%CE%92?inline=true αναφέρονται οι λόγοι).

Μεταξύ των αποφάσεων που ακυρώνονται  είναι ο προϋπολογισμός, οι προσλήψεις, τα ανταποδοτικά τέλη, την ανάθεση αποχετευτικού, η παράταση για το λιμάνι λιμανάκι, η προμήθεια Η/Υ κλπ

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η Αποκεντρωμένη διοίκηση, ανακαλούνται οι υπ αρίθμ. πρωτ. 21106/12-012021, 6016, 6018/05-02-2021 και 6700/10-02- 2021 αποφάσεις μας.

 

Κατά της απόφασης αυτής μπορεί να ασκηθεί προσφυγή εντός ενός (1) μηνός από την έκδοση, κοινοποίηση αυτής, στην Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 Ν. 3463/2006, που εδρεύει στα γραφεία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου στην Πλατεία Ελευθερίας στη Ρόδο, και εξακολουθεί να υφίσταται μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Ελέγχου των ΟΤΑ.

Μάλιστα όπως αναφέρεται στο έγγραφο στις 11.2.2021 υπήρξε και σχετική καταγγελία!