Την ακύρωση της έκτακτης συνεδρίασης Οικ. Επιτροπής, της 19ης Αυγούστου, ζητά ο Μανώλης Τσέρκης

Την ακύρωση της έκτακτης συνεδρίασης Οικ. Επιτροπής, της 19ης Αυγούστου, ζητά ο Μανώλης Τσέρκης

Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Μανώλης Τσέρκης, με αναφορά του προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, ζητά να ακυρωθεί η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Παρασκευής, 19 Αυγούστου 2022.

Σύμφωνα με το υπόμνημα, που υπέβαλε ο κ. Τσέρκης προς στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, δεν υπήρξε απαρτία στη συγκεκριμένη συνεδρίαση. Δυο μόνο εμαιλ, δημοτικών συμβούλων, οι οποίοι συμμετέχουν στην Ο.Ε. του Δήμου Καρπάθου, φαίνονται να υπάρχουν στον ορισμένο χρόνο της συγκεκριμένης έκτακτης συνεδρίασης.

Από τα θέματα που αποφασίστηκαν στην έκτακτη συνεδρίαση ξεχωρίζει ο ηλεκτροφωτισμό στην περιοχή Πει Ολύμπου. Για το θέμα η Ο.Ε. αποφάσισε να προχωρήσει στην τοποθέτηση υπαλλήλου του Δήμου για να πληρώσει το συγκεκριμένο ένταλμα και να προχωρήσει το θέμα προς την ολοκλήρωση του.

Επίσης η συγκεκριμένη Ο.Ε. ψήφισε, με απόφαση κατά πλειοψηφία, την διαδικασία ώστε να γίνει απευθείας ανάθεση σε ιδιώτη για τη μερική αποκομιδή απορριμμάτων της ν. Καρπάθου.

31.8.2022

Καρπαθιακά Νέα