Ακυρώθηκε η 3 επαναληπτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καρπάθου

Ακυρώθηκε η 3 επαναληπτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καρπάθου