Ακτινοδιαγνωστικό μηχάνημα C-ARM θα τοποθετηθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Καρπάθου

Ακτινοδιαγνωστικό μηχάνημα C-ARM θα τοποθετηθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Καρπάθου

Από την 2η ΥΠΕ αποφασίστηκε και εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης 70.000,05 ΕΥΡΩ για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων για την αγορά ακτινοδιαγνωστικού μηχανήματος C-ARM για το Γενικό Νοσοκομείο Καρπάθου “Αγιος Ιωάννης ο Καρπάθιος”. Αφορά Διαγωνισμό με α/α: 38/2022 ποσού #70.000,05 Ευρώ#

Πρόκειται για σημαντική εξέλιξη για το Νοσοκομείο της Καρπάθου αφού το συγκεκριμένο ακτινοδιαγνωστικό μηχάνημα χρησιμοποιείται κυρίως από νευροχειρουργούς και ορθοπεδικούς και έχει δυνατότητα να αποδώσει σε «real time» χρόνο, τη συνολική εικόνα της ανατομίας της σπονδυλικής στήλης και όχι μόνο του ασθενούς.

4.10.2022

Καρπαθιακά Νέα