Αλλαγή στην ώρα του Δημοτικού Συμβουλίου της Κυριακής 28 Νοεμβρίου

Αλλαγή στην ώρα του Δημοτικού Συμβουλίου της Κυριακής 28 Νοεμβρίου

Η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, στις 13.00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ, την 28η του μηνός Νοεμβρίου 2021 ημέρα της εβδομάδας Κυριακή,  για την εκλογή Μελών της Οικονομικής Επιτροπής, με όσα προβλέπονται στο άρθρο 64 του ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 71 του ν. 4555/2018 και την αριθ. 87/20-08-2019 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ. Η αλλαγή στην ώρα έγινε λόγω των προγραμματισμένων εκδηλώσεων για την Ημέρα Εθνικής Αντίστασης.