Άμεση λύση στο πρόβλημα με τη μετάδοση σήματος από τον ΔΗΜΟ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 

Άμεση λύση στο πρόβλημα με τη μετάδοση σήματος από τον ΔΗΜΟ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 

Παρόλο που ΔΕΝ πρόκειται για υποχρέωση του Δήμου τοποθετήθηκαν σταδιακά από το 2020 κατόπιν απόφασης του Δημάρχου Καρπάθου Ιωάννη Νισυρίου αναμεταδότες σε όλες τις περιοχές της Καρπάθου στις οποίες δεν υπήρχε κάλυψη από την Digea .

  Επίσης με οχλήσεις και με σειρά εγγράφων από τον Αντιδήμαρχο Εμμανουήλ Παραγυιό, δόθηκε το δικαίωμα με τροποποίηση του ισχύοντος νόμου να μπορούν οι αναμεταδότες αυτοί να ενταχθούν στο επίσημο δίκτυο της Digea .

Κατόπιν τούτου στις 22/05/2022 υποβλήθηκε αίτημα αναφέροντας συγκεκριμένα στοιχεία (συντεταγμένες, χώρο κάλυψης κτλ ) ώστε οι σταθμοί εκπομπής που καλύπτουν τις περιοχές Αρκάσας , Μεσοχωρίου , Σπόων , Αφιάρτη , Λακκιού κτλ να ενταχθούν στο επίσημο δίκτυο .

Λόγω καθυστέρησης υλοποίησης της συγκεκριμένης διαδικασίας ( ένταξη των αναμεταδοτών υπό την αιγίδα της digea ) ο συμβεβλημένος με τον Δήμο τεχνικός προχώρησε στην διακοπή της εκπομπής ορισμένων ενισχυτών .

Με αποκλειστικό γνώμονα την μη στέρηση της πληροφορίας και της ψυχαγωγίας των κατοίκων ο Δήμαρχος προχώρησε σε συμπληρωματική ανάθεση , ύψους περίπου 10.000 ευρώ ( επιπλέον της αρχικής 19.000 ευρώ που έχει ήδη εξοφληθεί ) για την κάλυψη των ενισχυτών στις περιοχές Κεφάλα και Αγία Κυριακή (καλύπτουν τις περιοχές Αρκάσας , Αφιαρτη κτλ) που δεν είχαν καλυφθεί από την προηγούμενη ανάθεση .

Ο Δήμος Καρπάθου όχι μόνο απαιτεί την ίση μεταχείριση των κατοίκων της Καρπάθου αλλά όταν κάτι τέτοιο δεν υλοποιείται, χωρίς να αποτελεί δική του ευθύνη , καλύπτει με ιδίους πόρους την πρόσβαση των κατοίκων στο απαραίτητο αγαθό της πληροφόρησης και της ψυχαγωγίας .

Από αύριο οι περιοχές στις οποίες το σήμα είχε προσωρινά διακοπεί θα επανέλθει .

 

Κάρπαθος 17-05-2023