Δήμος Καρπάθου. Ματαιώθηκε ακόμη μια ψηφοφορία για εκλογή Οικονομικής Επιτροπής

Δήμος Καρπάθου. Ματαιώθηκε ακόμη μια ψηφοφορία για εκλογή Οικονομικής Επιτροπής
Ακόμη μια συνεδρίαση χωρίς απαρτία μετρά ο Δήμος Καρπάθου. Την Κυριακή, 10 Απριλίου 2022, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου διαπίστωσε ότι επί συνόλου είκοσι ενός (21) Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες έξι (6) και απόντες δέκα πέντε (15) με αποτέλεσμα να μην γίνει εκλογή μέλους στην Οικονομική Επιτροπή κι έτσι περνά ακόμη μια βδομάδα χωρίς Ο.Ε. στον Δήμο Καρπάθου.
Είναι σίγουρο πια ότι ο Δήμος Καρπάθου έχει μια “πρωτιά” θα γραφτεί στα βιβλία ως τουλάχιστον πανελλήνιο φαινόμενο στα θέματα συλλογικότητας και διαδικασιών.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 1. Μανωλάκης Μιχαήλ
 2. Τσέρκης Εμμανουήλ
 3. Βασιλαράκης Εμμανουήλ
 4. Τσαμπουνιεράκης Μιχάηλ
 5. Νταής Νικόλαος
 6. Παραγυιός Εμμανουήλ

ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Λυριστής Ιωάννης
 2. Ζανάκης Δημήτριος
 3. Καλή – Φιλιππούση Ρηγοπούλα
 4. Λύκος Νικόλαος
 5. Φελλουζή Ευαγγελία
 6. Κωνσταντινίδης Δημήτριος
 7. Ρεϊσης Μιχαήλ
 8. Πρωτόπαπας Μηνάς
 9. Σακέλλης Κομνηνός
 10. Νουάρος Βασίλειος
 11. Σπανός Δημήτριος
  12. Σπανός Νικόλαος   
  13.Ανδρέου Νικόλαος
  14. Δήμαρχος Γεώργιος
  15. Μανωλάκης Θεοδόσιος