Αναδασωτέα κυρήχθηκε έκταση 17,5 στρεμμάτων στη θέση «Άγιος Νικόλαος» Σπόων

Αναδασωτέα κυρήχθηκε έκταση 17,5 στρεμμάτων στη θέση «Άγιος Νικόλαος» Σπόων

Η Γενική Διεύθυνση Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου κηρύσσει ως Αναδασωτέα έκτασης εμβαδού 17.521 τ.μ. στη θέση «Άγιος Νικόλαος» Τ.Κ.Σπόων, Δήμου και Νήσου Καρπάθου.

Η απόφαση αποσκοπεί στην προστασία των εδαφών, του δασικού περιβάλλοντος και την αποκατάσταση της βλάστησης, με φυσική αναγέννηση ή τεχνητή αναδάσωση, για να αποκλεισθεί η χρήση τους για κάθε άλλο σκοπό, το δάσος και την δασικού χαρακτήρα έκταση που καταστράφηκαν από πυρκαγιά στις 13-4-2021, συνολικού εμβαδού 17.521 τ.μ. και συγκεκριμένα: 1) τμήμα – Ι- εμβαδού 6.089 τ.μ. εμπίπτει εντός πολυγώνου – ΔΔ -, αποτελούσε διαχρονικά δάσος και δασικού χαρακτήρα έκταση 2) τμήμα –ΙΙ- εμβαδού 11.432 τ.μ. εμπίπτει εντός πολυγώνου – ΑΔ -, αποτελούσε άλλης μορφής έκταση στις Α/Φ παλαιότερης λήψης (έτους 1960) και στην συνέχεια δάσος και δασικού χαρακτήρα έκταση στις Α/Φ πρόσφατης λήψης (έτους 2015).

Το ανωτέρω δάσος και η δασικού χαρακτήρα έκταση βρίσκονται στη θέση «Άγιος Νικόλαος» Τ.Κ.Σπόων, Δήμου και Νήσου Καρπάθου, Νομού Δωδεκανήσου και έχει όρια ως εξής: Ανατολικά : δασικού χαρακτήρα εκτάσεις (ΔΔ και ΑΔ) Δυτικά : δασικού χαρακτήρα εκτάσεις (ΑΔ) και άλλης μορφής εκτάσεις (ΑΑ) Βόρεια : άλλης μορφής εκτάσεις (ΑΑ) και δασικού χαρακτήρα εκτάσεις (ΔΔ) Νότια : άλλης μορφής εκτάσεις (ΑΑ) και δασικού χαρακτήρα εκτάσεις (ΑΔ).