Διεθνής αναγνώριση του επιστημονικού έργου του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Διεθνής αναγνώριση του επιστημονικού έργου του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Η Πρυτανική Αρχή του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στο πλαίσιο ενός απολογισμού του επιστημονικού έργου των μελών του κατά το 2020,  με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνει ότι,  με βάση  επιστημονική δημοσίευση  στο περιοδικό PLoS Biology με τον τίτλο «Updated science-wide author databases of standardized citation indicators» (https://doi.org/10.1371/journal.pbio.3000918(link is external)), έντεκα (11) από τα μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Αιγαίου περιλαμβάνονται στον κατάλογο με τους ερευνητές και τις ερευνήτριες που κατατάσσονται στο ανώτατο 2% των επιστημόνων/ισσών παγκοσμίως, βάσει της απήχησης του ερευνητικού τους έργου στο επιστημονικό πεδίο που υπηρετούν.

Τα συγκεκριμένα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Αιγαίου θεραπεύουν τα παρακάτω πεδία:

⦁ Περιβαλλοντικές Επιστήμες (Environmental Sciences)

⦁ Θαλάσσια Βιολογία και Υδροβιολογία (Marine Biology and Hydrobiology)

⦁ Οικολογία (Ecology)

⦁ Τεχνητή Νοημοσύνη και Επεξεργασία Εικόνας (Artificial Intelligence and Image Processing)

⦁ Δικτύωση και Τηλεπικοινωνίες (Networking and Telecommunications)

⦁ Τουρισμός (Tourism)

“Η επιστημονική αναγνώριση του υψηλού επιπέδου του έργου των μελών αυτών της ακαδημαϊκής κοινότητας του Αιγαίου μας καθιστά όλες και όλους υπερήφανους/ες και μας δίνει τη δύναμη να συνεχίζουμε και σταθερά να επαυξάνουμε μέσω της αριστείας του έργου μας τη συμβολή μας στην παραγωγή γνώσης και καινοτομίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο”, τόνισε η Πρυτάνισσα του Πανεπιστημίου Αιγαίου Καθηγήτρια Χρυσή Βιτσιλάκη.