Κάρπαθος- Ανακαλείται η άδεια λειτουργίας του χώρου προσευχής των "Μαρτύρων του Ιεχωβά"

Κάρπαθος- Ανακαλείται η άδεια λειτουργίας του χώρου προσευχής των "Μαρτύρων του Ιεχωβά"

Με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και θρησκευμάτων ανακαλείται η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του ευκτηριου οίκου των Μαρτύρων του Ιεχωβά στην Κάρπαθο λόγω μη λειτουργίας τουλάχιστον από τον Ιούνιο 2017.