Ανακοίνωση της δημοτικής αρχής Καρπάθου για την Περιβαλλοντική μελέτη και την γνωμοδότηση του Δήμου Καρπάθου

Ανακοίνωση της δημοτικής αρχής Καρπάθου για την Περιβαλλοντική μελέτη και την γνωμοδότηση του Δήμου Καρπάθου

Κατά αρχάς είναι δεδομένο ότι η σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι ευθύνη του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου .

Κατά δήλωση του , το έγγραφο της Περιφερειας του διαβιβάστηκε πριν από την έκδοση της πρόσκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου και συγκεκριμένα στις 24-04-2023 .

Έπρεπε λοιπόν , από τη στιγμή που ζητείται να τεθεί προς συζήτηση , στις 28-04-2023 που εξέδωσε πρόσκληση για τις 2-05- 2023 να το συμπεριλάβει σαν θέμα συζήτησης .

Το ότι δεν το συμπεριέλαβε στην ημερήσια διάταξη είναι θέμα δικής του αρμοδιότητας καθαρα .

Να σημειωθεί ότι η γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου εντάσσεται στο πλαίσιο γνωμοδοτήσεων από 11 συνολικά φορείς – υπηρεσίες  .

Μέσα στους 11 φορείς που ζητείται να γνωμοδοτήσουν συμπεριλαμβάνεται η αρμόδια υπηρεσία του  ΥΠΕΝ καθώς κι η Υπηρεσία Δασων Δωδεκανήσου, καθ’ ύλην αρμόδιες για θέματα περιβαλλοντικής φύσεως .

Επίσης , στους φορείς αυτούς συμπεριλαμβάνεται το τμήμα ανάπτυξης και σχεδιασμού λιμένων του Υπουργείου Ναυτιλίας αρμόδιο για να γνωμοδοτήσει επί τεχνικών θεμάτων κατά την κατασκευή λιμενικών έργων .

Με βάση τα ανωτέρω τόσο η προστασία της χλωρίδας όσο και ο τρόπος εκτέλεσης των λιμενικών έργων, διασφαλίζονται από αποφάσεις πιο εξειδικευμένων φορέων στο αντικείμενο .

Σε κάθε περίπτωση η γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου , δεν είναι δεσμευτική αλλά γνωμοδοτική .

Επίσης εκ του νόμου είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ να ΖΗΤΗΘΕΙ η γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου και του Περιφερειακού Συμβουλίου , γνώμη η οποία όμως ζητείται εκ περισσού στο συγκεκριμένο θέμα καθώς και τα δύο συμβούλια έχουν ήδη γνωμοδοτήσει πολλάκις θετικά !

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ , αντιθέτως , ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ η λήψη απόφασης καθώς το αρμόδιο όργανο , η Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας , που θα πάρει την τελική απόφαση , μπορεί να αποφασίσει εντελώς νόμιμα ακόμη κι αν δεν ληφθεί απόφαση  .

Το μόνο βέβαιο είναι ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Καρπάθου, λοιπόν, μπορεί να αποφασίσει κατά την κρίση του με απρόσκοπτη κι ελεύθερη κρίση των Δημοτικών Συμβούλων.

φωτογραφία Γααρόνησο, Πωλ Βιττωρούλης

4.5.2023

Καρπαθιακα Νέα