"Πράσινο φως" στην Ανάπλαση χώρων πρασίνου και παραλίας Πηγαδίων Καρπάθου από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου

"Πράσινο φως" στην Ανάπλαση χώρων πρασίνου και παραλίας Πηγαδίων Καρπάθου από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου

 

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου αποφάσισε να εγκρίνει τη μελέτη του έργου «Ανάπλαση χώρων πρασίνου και παραλίας Πηγαδίων Καρπάθου», που αφορά σε επεμβάσεις διαμόρφωσης των πεζοδρομίων με φύτευση δένδρων και βελτίωσης του οδοστρώματος δύο κεντρικών οδών των Πηγαδίων, εντός σχεδίου πόλεως και εντός θεσμοθετημένου αρχαιολογικού χώρου, με τους εξής όρους:

1. Οι εργασίες θα γίνουν με παρακολούθηση του φύλακα αρχαιοτήτων, έπειτα από έγκαιρη ειδοποίηση από την Υπηρεσία Τεχνικών Έργων του Δήμου Καρπάθου. Εάν εντοπιστούν αρχαία κατά τις εκσκαφές, οι εργασίες θα διακοπούν προκειμένου να διεξαχθεί αρχαιολογική έρευνα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4858/2021.

2. Για οποιαδήποτε επέμβαση πέραν των προβλεπόμενων από τη μελέτη, θα υποβληθεί νέο αίτημα στην Υπηρεσία μας. Η παρούσα απόφαση εκδίδεται από πλευράς αρχαιολογικής νομοθεσίας, με την επιφύλαξη της εφαρμογής των ισχυουσών γενικών και ειδικών πολεοδομικών διατάξεων, δεν αντικαθιστά δε οποιαδήποτε άλλη άδεια απαιτείται από το νόμο από οποιαδήποτε αρχή.

Η Προϊσταμένη της Εφορείας Μαρία Μιχαηλίδου

φωτογραφία αρχείου, Πηγάδια καλοκαίρι 2022

27.3.2o23

Καρπαθιακά Νέα