Αναπληρωτής Δήμαρχος Καρπάθου για δυο μέρες ο Γεώργιος Δήμαρχος

Αναπληρωτής Δήμαρχος Καρπάθου για δυο μέρες ο Γεώργιος Δήμαρχος

Ο Αντιδήμαρχος κ. Δήμαρχος Γεώργιος του Θεοχάρη, Αντιδήμαρχος Διοικητικών, Επιχειρηματικότητας, Κοινωνικής Πολιτικής με την απόφαση 415/2013 του δημάρχου Καρπάθου ορίστηκε αναπληρωτής Δημάρχος από 04/05/2023 έως 05/05/2023.

4.5.2023

Καρπαθιακά Νέα