Αναπροσαρμογή μισθώματος δρομολογιακών γραμμών ΚΑΣΟΣ-ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ - ΚΑΣΟΣ-ΣΗΤΕΙΑ

Αναπροσαρμογή μισθώματος δρομολογιακών γραμμών  ΚΑΣΟΣ-ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ - ΚΑΣΟΣ-ΣΗΤΕΙΑ

Αναπροσαρμογή μισθώματος συμβάσεως ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας για την εξυπηρέτηση των δρομολογιακών γραμμών

α) «ΚΑΣΟΣ-ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ και επιστροφή και β) «ΚΑΣΟΣ-ΣΗΤΕΙΑ και επιστροφή

11.1.2023

Καρπαθιακά Νέα