Νέο πολυεργαλείο Ανάπτυξης από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Νέο πολυεργαλείο Ανάπτυξης από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Το νέο αναπτυξιακό εργαλείο που θα μεγιστοποιήσει την απορρόφηση των νέων πόρων που πρόκειται να εισρεύσουν στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου μέσα από τα 70 δισ. ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης για την Ελλάδα, ώστε να μην χαθεί καμία αναπτυξιακή ευκαιρία για τα νησιά της, αποκτά η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Πρόκειται για την δυνατότητα σύστασης Αναπτυξιακού Οργανισμού που δίνει στις Περιφέρειες και τους ΟΤΑ ο νόμος 4674/2020, υπέρ της οποίας ψήφισε το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου κατά την σημερινή του συνεδρίαση, ως πολιτική απόφαση για την ίδρυσή του, αναγνωρίζοντας τον καθοριστικό ρόλο που θα διαδραματίσει στην ταχύτερη και πλήρη αξιοποίηση των νέων πόρων που θα διοχετευθούν στο Νότιο Αιγαίο, με περιορισμένα περιθώρια απορρόφησής τους μέχρι τις 31/12/2023.

Σημειώνεται ότι βάσει του νόμου 4674/2020 προβλέπεται ότι μέχρι 31/12/2020 θα πρέπει να έχει ληφθεί η απόφαση για τη σύσταση νέου οργανισμού και όχι να έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες σύστασής του.

Στον Αναπτυξιακό Οργανισμό τοποθετείται υποχρεωτικά διευθυντής τεχνικών υπηρεσιών και δίνεται ουσιαστικά η δυνατότητα συγκρότησης ολοκληρωμένης τεχνικής υπηρεσίας, η οποία όχι απλά ωριμάζει, αλλά μπορεί και να εκτελεί έργα σε περίπτωση αδυναμίας της τεχνικής υπηρεσίας του ΟΤΑ. Κατά το προηγούμενο καθεστώς, ουσιαστικά οι αναπτυξιακές εταιρείες δε νομιμοποιούνταν να ωριμάσουν έργα.

Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, αναφέρθηκε στη μεγάλη πρόκληση και τις ευκαιρίες που ανοίγονται για να νησιά του Νοτίου Αιγαίου μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης, όσον αφορά τα μεγάλα έργα υποδομής και για τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει ο νέος θεσμός του Αναπτυξιακού Οργανισμού και μεταξύ άλλων ανέφερε:

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός θα έχει τη δυνατότητα, μέσω των κατάλληλων εργαλείων, να συμβάλει καθοριστικά στην ενδυνάμωση της επιλογής της περιοχής παρέμβασης και στη περίπτωση μας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ως τόπου με σημαντικές ευκαιρίες προσέλκυσης νέων επενδύσεων”,