Ανάσταση στο Απέρι, στην εκκλησιαστική πρωτεύουσα της Καρπάθου (pics)

Ανάσταση στο Απέρι, στην εκκλησιαστική πρωτεύουσα της Καρπάθου (pics)
16.4.2023