"Η ΚΑΡΠΑΘΟΣ ΜΠΡΟΣΤΑ" και ο Γιώργος Αναστασιάδης με τον διοικητή και τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος Καρπάθου

"Η ΚΑΡΠΑΘΟΣ ΜΠΡΟΣΤΑ" και ο Γιώργος Αναστασιάδης με τον διοικητή και τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος Καρπάθου

Σήμερα 5 Ιουλίου 2023, πραγματοποιήθηκε συνάντηση της παράταξης μας, με τον διοικητή και τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος στην Κάρπαθο.

Έγινε εκτενής συζήτηση πάνω σε όλα τα προβλήματα, τωρινά και διαχρονικά και προτάθηκαν λύσεις αντίστοιχες με τις ανάγκες του νησιού.

Η Κάρπαθος, δεύτερη σε έκταση σε όλα τα Δωδεκάνησα, με μοναδικό ανάγλυφο, έχει και ιδιαίτερες απαιτήσεις και ανάγκες!

Εκτιμήθηκε η αναγκαιότητα της πλήρους αναβάθμισης της υπηρεσίας στο ανώτατο κλιμάκιο με παράλληλη αύξηση προσωπικού και εξοπλισμού, ούτως ώστε η υπηρεσία να μπορεί να ανταπεξέλθει στις προκλήσεις για την αντιμετώπιση των άμεσων προβλημάτων αλλά και αυτών που είναι ενταγμένα στην προοπτική της ανάπτυξης.

Δεσμευόμαστε, ως μέλλουσα δημοτική αρχή, να συνεισφέρουμε τα μέγιστα στην υπηρεσία και στους ανθρώπους της!

Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης

Η ΚΑΡΠΑΘΟΣ ΜΠΡΟΣΤΑ,

Γιώργος Αναστασιάδης, παιδίατρος

Δελτίο τύπου

5.7.2023

Καρπαθιακα Νέα