Μεγάλη ανατροπή σε υπόθεση, που χειρίζεται ο Καρπάθιος δικηγόρος Κωνσταντίνος Διακονής

Μεγάλη ανατροπή σε υπόθεση, που χειρίζεται ο Καρπάθιος δικηγόρος Κωνσταντίνος Διακονής

Μεγάλη ανατροπή σε υπόθεση, που απασχόλησε και απασχολεί τα ποινικά και αστικά δικαστήρια της περιοχής μας και αφορά σε διαφορά μεταξύ εργολάβου, ιδιοκτήτη μεγάλης κατασκευαστικής εταιρείας, που δραστηριοποιείται στο νησί της Ρόδου κι έχει αναλάβει την ανακατασκευή και ανακαίνιση μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων του νησιού κι ενός Πολωνού υπεργολάβου αυτού, σημειώθηκε κατόπιν εκδόσεως αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Δωδεκανήσου.

To δευτεροβάθμιο αστικό δικαστήριο έκανε δεκτή την έφεση και τον πρόσθετο λόγο εφέσεως του Έλληνα εργολάβου, που ασκήθηκε από τον δικηγόρο του κ. Κωνσταντίνο Διακονή, εξαφανίζοντας την πρωτοβάθμια απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, δια της οποίας η εργολαβική εταιρεία ιδιοκτησίας του υποχρεώθηκε να καταβάλει στον Πολωνό υπεργολάβο νομιμοτόκως το ποσόν των 189.141 ευρώ ως υπόλοιπο εργολαβικής αμοιβής αυτού καθώς και το ποσόν των 10.000 ευρώ ως χρηματική ικανοποίηση λόγω της ηθικής βλάβης, που υπέστη από τη συκοφαντική δυσφήμιση, που τελέσθηκε εις βάρος του.
Ολα ξεκίνησαν, όταν ο Έλληνας εργολάβος ανακάλυψε οικονομικές ατασθαλίες του Πολωνού υπεργολάβου καθώς και (σύμφωνα με τον εργολάβο) την τέλεση εις βάρος του ποινικών αδικημάτων, μεταξύ των οποίων και της κλοπής οικοδομικών υλικών της εταιρείας, προκειμένου να τα χρησιμοποιήσει σε έργα, τα οποία δεν είχαν καμία σχέση με την εργολαβική εταιρεία, με συνέπεια να διακοπεί η συνεργασία τους και να προβεί τόσο ο ίδιος όσο και η εταιρεία του στην άσκηση εγκλήσεως εις βάρος του Πολωνού υπεργολάβου, η οποία πρόκειται να εκδικασθεί στο αμέσως επόμενο διάστημα από τα ποινικά δικαστήρια της περιοχής μας.
Κατ’ ακολουθίαν περαιτέρω όλων των ανωτέρω και ο Πολωνός υπεργολάβος άσκησε κατά του Έλληνα εργολάβου και της εταιρείας του αγωγή ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, δια της οποίας ζητούσε να υποχρεωθεί ο Έλληνας εργολάβος και η εταιρεία να του καταβάλουν το ποσόν των 439.511 ευρώ ως οφειλόμενο υπόλοιπο από τη μεταξύ τους σχέση με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής άλλως σύμφωνα με τις διατάξεις της αδικοπραξίας, θεωρώντας αβάσιμες τις αιτιάσεις του εργολάβου για την τέλεση των αδικημάτων της κλοπής και της υπεξαίρεσης καθώς και το ποσόν των 200.000 ευρώ ομοίως νομιμοτόκως για την υποτιθέμενη τέλεση εις βάρος του των αδικημάτων της συκοφαντικής δυσφήμισης και για την προσβολή της προσωπικότητάς του.
Επ’ της αγωγής του μάλιστα αυτής εξεδόθη απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου δια της οποίας υποχρέωνε την εργολαβική εταιρεία να καταβάλει στον Πολωνό υπεργολάβο για υποτιθέμενες οφειλές προς αυτόν το ποσόν των 189.141 ευρώ και αμφότερους τους εναγομένους να του καταβάλουν για ηθική βλάβη λόγω προσβολής της προσωπικότητάς του το ποσόν των 10.000 ευρώ.
Κατόπιν των ανωτέρω ο Έλληνας εργολάβος και η εταιρεία του δια του δικηγορικού γραφείου του Κωνσταντίνου Διακονή, στο οποίο προσέφυγαν, άσκησε έφεση ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Δωδεκανήσου, η οποία έγινε δεκτή εξαφανίζοντας την πρωτόδικη απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου και απορρίπτοντας ως αόριστη την αγωγή του Πολωνού υπεργολάβου.

Πηγή:www.dimokratiki.gr

24.2.2024