Η αναβάθμιση του ΕΠΑΛ Καρπάθου προχωρά! Ανακηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος

Η αναβάθμιση του ΕΠΑΛ Καρπάθου προχωρά! Ανακηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος