Αναβάθμιση των παιδικών χαρών της Δημοτικής Ενότητας Καρπάθου

Αναβάθμιση  των παιδικών χαρών της Δημοτικής Ενότητας Καρπάθου

 

Έχοντας άμεση γνώση για την ελλιπή εικόνα που παρουσιάζουν οι παιδικές χαρές στην Κάρπαθο -και ιδιαίτερα στην πρωτεύουσα του νησιού- η Δημοτική Αρχή προχώρησε στην υπογραφή σύμβασης , για την προμήθεια και την πλήρη εγκατάσταση εξοπλισμού.

Η χρηματοδότηση της παρούσας σύμβασης προέρχεται από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ και το συνολικό συμβατικό τίμημα ανέρχεται στα 301.300,54 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Η αναβάθμιση των παιδικών χαρών θα αναβαθμίσει σαφέστατα τη λειτουργία τους και έρχεται να ικανοποιήσει ένα χρόνιο αίτημα των κατοίκων της Καρπάθου .

Ο Δήμαρχος Καρπάθου

Ιωάννης Θεμ .Νισύριος

Δελτίο τύπου

24.11.2023

Καρπαθιακα Νέα