Αναβολή του Λιμενικού Ταμείου Ν. Δωδεκανήσου, σε θέμα που αφορά τη χωροθέτηση ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΟΥ στα Πηγάδια Καρπάθου

Αναβολή του Λιμενικού Ταμείου Ν. Δωδεκανήσου, σε θέμα που αφορά τη χωροθέτηση ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΟΥ στα Πηγάδια Καρπάθου

20.3.2023

Καρπαθιακά Νέα