Δεύτερη αναβολή για το θέμα του λιμανιού Καρπάθου

Δεύτερη αναβολή για το θέμα του λιμανιού Καρπάθου

 

Παρέμβαση του Νίκου Κανάκη

“Με αίτηση του Δημαρχου αναβλήθηκε χθές για δεύτερη φορα η συζήτηση στο ΔΣ του Λιμενικού Ταμείου του θέματος “Απόψεις επί της αναθεωρημενης από τον Μάιο του 2019 έκθεσης Προκαταρικού Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (ΠΠΠΑ) για την επέκταση του λιμένα Καρπάθου της εταιρείας CNWAY (Γιαμίν)”..

Ελπίζουμε μετα την νέα αναβολή να κληθεί καιι το Δημοτικό Συμβούλιο Καρπάθου να εκφράσει τις απόψεις του επι του νέου σχεδιασμού .

Είναι αντιδεοντολογικό να ζητούνται για το θέμα οι απόψεις δημοτικών συμβούλων άλλων νησιών και να “αγνοούνται” οι θέσεις των δημοτικών συμβούλων Καρπάθου για ένα τόσο σημαντικό πρόβλημα”.