Αναβολή συνεδρίασης της ΕΣΑΛ. Ο εντεταλμένος σύμβουλος κ. Κατσάνης, επίσης ΑΠΕΚ και ΚΑΡΠΑΘΟΣ ΝΕΑ ΑΡΧΗ έχουν άποψη για το θέμα;

Αναβολή συνεδρίασης της ΕΣΑΛ. Ο εντεταλμένος σύμβουλος κ. Κατσάνης, επίσης ΑΠΕΚ και ΚΑΡΠΑΘΟΣ ΝΕΑ ΑΡΧΗ έχουν άποψη για το θέμα;

 

 

Η προγραμματισμένη συνεδρίαση της ΕΣΑΛ για σήμερα, η οποία είχε στην ατζέντα και το λιμάνι της Καρπάθου, δεν πραγματοποιήθηκε και σύμφωνα με πληροφορίες μετατέθηκε για τις 11 Νοεμβρίου 2021. Θα περνούσε ο σχεδιασμός ή μήπως ακόμη μια φορά δεν θα υπάρξει απόφαση;

Ο υποναύαρχος Νικόλαος Κανάκης (στη σελίδα του, “Πρώτα η Κάρπαθος”) με μια σειρά ερωτήσεων ζητά απαντήσεις από τους αρμόδιους.

  • Οι σημερινοί δημοτικοί σύμβουλοι της Καρπάθου,  συμφωνούν   με την λύση  που Δήμαρχος και Περιφερειάρχης πιέζουν να εγκριθεί από την    ΕΣΑΛ, παρά τις αρνητικές επισημάνσεις, των προηγούμενων αποφάσεών της  επιτροπής και αν όχι γιατί δεν ζητούν οι ίδιοι με αίτησή τους την σύγκληση του συμβουλίου σύμφωνα με την παράγραφο 2  το άρθρο  67 του ν.3852/10,  όπως έχουν δικαίωμα , για να συζητηθεί  το σοβαρό αυτό θέμα και να ζητήσουν να εξετασθούν και οι εναλλακτικές λύσεις;
  • Έχουν εξουσιοδοτήσει τον Δήμαρχο να υποστηρίξει  ενώπιον της ΕΣΑΛ , όπου κατά τον νόμο θα κληθεί να συμμετάσχει  ως εκπρόσωπος του Δήμου;
  • Με ποια κριτήρια, ο δήμαρχος επέλεξε  να ζητήσει προσφορά ΜΟΝΟ από  το Γραφείο του κ. Γιαμίν, αποκλείοντας άλλους μελετητές και  μελετητικά γραφεία;
  • Γιατί δεν ανέθεσε την εκπόνηση της μελέτης  με προγραμματική σύμβαση στο Λιμενικό Ταμείο  που έχει την αρμοδιότητα αλλά και την τεχνογνωσία  της επίβλεψης και εκτέλεσης λιμενικών έργων;
  • Από ποιόν και πως κοστολογήθηκε η μελέτη χωροθέτησης  «νέου λιμένα οχληρών» σε 37.156,60   ευρώ χωρίς  να προσδιορίζονται  τι  θα περιλαμβάνει και τα παραδοτέα;
  • Ο «εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος»  για θέματα μελετών, ο πρώην Δήμαρχος  και επικεφαλής της ΑΠΕΚ ,πολιτικός μηχανικός Χρήστος Κατσάνης ,  είχε γνώση  και συμφωνεί με τις ενέργειες του Δημάρχου;

Τώρα οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, καταλήγει ο κ. Κανάκης,  “γνωρίζουν και δεν έχουν  το άλλοθι  ούτε της άγνοιας ούτε να ρίχνουν τις ευθύνες στον Δήμαρχο και να πίπτουν τα χέρια   τους ως πόντιοι Πιλάτοι”.