Πατριωτικό αίτημα της Κοινότητας Όθους του Δήμου Καρπάθου

Πατριωτικό αίτημα της Κοινότητας Όθους του Δήμου Καρπάθου

 

 

Προς του Αξιότιμους Προέδρους των Οθείτικων Πολιτιστικών, Αθλητικών και Παροικιακών

Συλλόγων  Εσωτερικού & Εξωτερικού

Όθος Καρπάθου, 25/10/2021

 

 

ΘΕΜΑ:        Ανέγερση μνημείου των υπέρ πατρίδος θυσιασθέντων Οθειτών  στον οικισμό Όθους της Κοινότητας Όθους του Δήμου Καρπάθου.                                                                                                              

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

α. “ΣΥΛΛΟΓΟ «ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑ» ΟΘΟΥΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ”

β. “ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ «ΑΡΗΣ» ΟΘΟΥΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ”

γ. “ΣΥΛΛΟΓΟ ΟΘΕΙΤΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ «Ο ΖΕΦΥΡΟΣ»”

δ. “ΣΥΛΛΟΓΟ ΟΘΕΙΤΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΑΜΕΡΙΚΗΣ «ΟΜΗΡΟΣ»”

ε. “ΣΥΛΛΟΓΟ ΟΘΕΙΤΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΑΜΕΡΙΚΗΣ «ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»”

στ. “ΚΑΡΠΑΘΙΑΚΟ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ”

 

Αξιότιμοι κ. Πρόεδροι,

καθώς πλησιάζει η εθνική εορτή της 28ης Οκτωβρίου θα βρεθούμε και πάλι, όπως συμβαίνει δεκαετίες ολόκληρες, στην ανάγκη να καταθέτουμε τα προβλεπόμενα για τις τελετές της εθνικής μας επετείου στεφάνια στο μνημείο του καθ’ όλα σεβαστού αείμνηστου συγχωριανού μας λογίου Μιχαήλ Γ. Μιχαηλίδου – Νουάρου.

 

Κι αυτό, ενώ είναι εδώ και χρόνια εξακριβωμένο ότι μια σειρά, επτά τουλάχιστον, περισσότερο ή λιγότερο γνωστών Οθειτών συμπατριωτών μας θυσιάστηκε σε όλη τη διάρκεια του 20ου αιώνα στο βωμό της φιλτάτης μας πατρίδας Ελλάδας.

Επειδή ως σήμερα, έχουν στηθεί μνημεία των υπέρ πατρίδος θυσιασθέντων συμπατριωτών μας σε όλα σχεδόν τα χωριά της Καρπάθου -πλην του Όθους- διατυπώνω μέσω της παρούσης επιστολής μου το αίτημα της Κοινότητας Όθους του

Δήμου Καρπάθου για την εκ μέρους των φορέων σας οικονομική στήριξη της αναληφθείσας πρωτοβουλίας μας, ώστε την επόμενη εθνική εορτή τα επετειακά στέφανα να κατατεθούν όπως είναι πρέπον στο νεόδμητο μνημείο των “ΥΠΕΡ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΘΥΣΙΑΣΘΕΝΤΩΝ ΟΘΕΙΤΩΝ” για τη μορφή και το περιεχόμενο των επιγραφών του οποίου θα βρισκόμαστε σε συνεχή επαφή.

Επιπρόσθετα σας ενημερώνω ότι στις προθέσεις μας ανήκει η καθιέρωση σε ετήσια βάση και μετά από διάλογο με όλους τους Οθείτικους συλλογικούς φορείς, μιας συγκεκριμένης ημερομηνίας που θα προκύπτει από την τοπική μας ιστορία, κατά την οποία θα τιμάται στο πλαίσιο επίσημης τελετής η μνήμη όλων των υπέρ πατρίδος θυσιασθέντων και αγωνισθέντων Οθειτών.

Άλλωστε τέτοιες πρωτοβουλίες έχουν από χρόνια καθιερωθεί και σε άλλες Κοινότητες του νησιού μας.

Βέβαιος για την πρόθυμη στήριξή σας στην αναληφθείσα άδολη πατριωτική μας πρωτοβουλία, σας χαιρετώ με ιδιαίτερη τιμή,

Μιχαήλ Ιωάν. Χαψής

Πρόεδρος της Κοινότητας Όθους                                                                                                     

του Δήμου Καρπάθου