7 νησιά και η Κάρπαθος συντονίστηκαν για τη μάστιγα της ανεπιτήρητης βόσκησης

7 νησιά και η Κάρπαθος συντονίστηκαν για τη μάστιγα της ανεπιτήρητης βόσκησης

 Με πρωτοβουλία του γεωπόνου του δήμου Kαρπάθου συντονίστηκαν 8 νησιωτικοί δήμοι και έστειλαν επιστολές με προτάσεις  στο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο (ΓΕΩ.ΤΕ.), ώστε να αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο και να αντιμετωπιστεί η μάστιγα της ανεπιτήρητης βόσκησης.

Στην κίνηση αυτή, εκτός από την Κάρπαθο, συμμετέχουν οι Δήμοι: Ρόδος, Κως, Κάσος, Σύμη, Σιφνος, Σέριφος και η Αμοργός.

Με τον νόμο 4056/12 έχει ανατεθεί στους Δήμους η ευθύνη της περισυλλογής των ανεπιτήρητων  παραγωγικών ζώων και η εκποίηση τους. ωστόσο οι Δήμοι δεν έχουν καμιά σχέση με βοσκότοπους, επιδοτήσεις και με τα όποια πρόστιμα. Το μεγάλο πρόβλημα που εξελίχθηκε σε μάστιγα και για την Κάρπαθο ξεκινά από την ανωνυμία που έχουν τα παραγωγικά ζώα που κυκλοφορούν στους δρόμους, τα βουνά και τα χωράφια του νησιού. Χωρίς ενώτια, τα οποία είναι υποχρεωτικά αλλά κάποιοι αποφεύγουν τη χρήση τους, δεν μπορούν να ταυτοποιηθούν τα ζώα τους  όταν προκαλούν ζημιές.

Οι Δήμοι υποστηρίζουν ότι η περισυλλογή των «αδέσποτων» ζώων είναι αδύνατη κι αυτό είτε διότι δεν έχουν προσωπικό,  είτε γιατί δεν βρίσκουν εθελοντές, ούτε καν με αμοιβή. Από τον Δήμο μας απαντούν ότι δεν αναλαμβάνουν ούτε από άλλα νησιά γιατί φοβούνται την αντίδραση των κτηνοτρόφων.

Είναι γνωστό ότι στην Κάρπαθο το πρόβλημα της ανεπιτήρητης βόσκησης έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις και είναι ανεξέλεκτο, για αυτό το λόγο ο Δήμος δέσμευσε στον προϋπολογισμό του 20.000 ευρώ, με στόχο για να βρεθεί  «εργολάβος» και να αναλάβει την περισυλλογή. Με έναν πρόχειρο υπολογισμό μιλάμε για 100 ευρώ ανά ζώο. Τρία χρόνια γίνονται προσπάθειες ωστόσο δεν βρίσκεται κανείς για να αναλάβει αυτή τη δουλειά!

Ανάμεσα στις προτάσεις που έκαναν τα 8 νησιά ξεχωρίζει η εκείνη που αναφέρει την επανίδρυση της Αγροφυλακής, επίσης την πρόσληψη δημοτικών υπαλλήλων με αποκλειστική εργασία την περισυλλογή των ανεπιτήρητων ζώων και να βρεθεί τρόπος που τα ενώτια που τοποθετούνται στα ζώα να είναι δεσμευτικά για κάθε κτηνοτρόφο.

Το ΓΕΩ.ΤΕ., όπως ενημέρωσε τους οκτώ Δήμους που συμμετέχουν στην προσπάθεια, έστειλε τις προτάσεις τους στα Υπουργεία Αγρ. Ανάπτυξης. Εσωτερικών και Περιβάλλοντος, με σκοπό την ενημέρωση τους και την προσπάθεια να βρεθούν βέλτιστες λύσεις για το φαινόμενο που ταλαιπωρεί εδώ και πολλά χρόνια τα νησιά.

πηγή Καρπαθιακά Νέα