Αρχαιολογικό Μουσείο Αρκάσας. Μια αξιέπαινη προσπάθεια που χρειάζεται τη στήριξη μας

Αρχαιολογικό Μουσείο Αρκάσας. Μια αξιέπαινη προσπάθεια που χρειάζεται τη στήριξη μας

Το Λαογραφικό και Αρχαιολογικό Μουσείο της Αρκασας ανοίγει ξανά τις πόρτες του. Έπειτα από σκληρή δουλειά το κτήριο απέκτησε την παλιά του αίγλη και τα ευρήματα του τακτοποιήθηκαν και καταγράφηκαν :

Σκελετοί θαλάσσιων ζώων, κίονες και κιονόκρανα, κεραμικά αγγεία, γεωργικά εργαλεία , φορητές ξύλινες εικόνες Αγίων και πολλά ακόμη.

Το έργο χρηματοδοτήθηκε και υλοποιήθηκε από την εκκλησιαστική επιτροπή του χωριού – Αρκασα.

Η καταγραφή των ευρημάτων έγινε από την αρχαιολόγο Βασιλαράκη Γ. Άννα-Μαρία και με την άδεια της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου .

Στηρίξτε την προσπάθεια μας! Στηρίξτε τον πολιτισμό!