Η Άννα Πολεμικού παρουσιάζει πρόγραμμα E-Learning του ΕΚΠΑ - VIDEO

Νέος Κύκλος Σπουδών!

(Εγγραφές έως 10/01/2021 – Έναρξη Mαθημάτων 18/01/2021)

Μοριοδοτούμενο Πρόγραμμα Ανθρωπιστική Εκπαίδευση και Ψυχολογική Συμβουλευτική

Σκοπός του προγράμματος είναι να προσφέρει στους συμμετέχοντες τα απαραίτητα εφόδια ώστε να διαμορφώσουν τη φιλοσοφία, τις αρχές, τις μεθόδους, το περιεχόμενο, τις διεργασίες και τις δραστηριότητες του επαγγέλματός τους σύμφωνα με το ανθρωπιστικό μοντέλο. Αυτό θα επιτευχθεί α) με την εξοικείωση των συμμετεχόντων με την ιστορία, τη φιλοσοφία, την θεσμοθέτηση και την ανάπτυξη του Ανθρωπιστικού Κινήματος και β) με την καλλιέργεια παιδαγωγικών και συμβουλευτικών τεχνικών δεξιοτήτων που θα ευνοήσουν την ένταξη των ανθρωπιστικών αρχών και μεθόδων στην προσωπική και επαγγελματική καθημερινότητα.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης/ΤΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής και αναλυτικότερα σε εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων και όλων των βαθμίδων, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, και κοινωνιολόγους και σε πτυχιούχους που ενδιαφέρονται να διεκδικήσουν θέσεις διοικητικών στελεχών στην εκπαίδευση ή εργάζονται ήδη σε αυτές τις θέσεις.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το συγκεκριμένο πρόγραμμα για τους αποφοίτους παιδαγωγικών/καθηγητικών τμημάτων, αφού σύμφωνα με το Νόμο 4589 (ΦΕΚ 13/29-01-2019), μοριοδοτούνται με δύο μονάδες [«επιμόρφωση Α.Ε.Ι. ή άλλου φορέα του δημόσιου τομέα που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, διάρκειας τουλάχιστον τριακοσίων (300) ωρών που πραγματοποιήθηκε σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον επτά (7) μηνών: δύο (2) μονάδες»].
Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη του Προγράμματος είναι η Ευαγγελία Γαλανάκη, Καθηγήτρια Ψυχολογίας, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.PhD,
Συντελεστής προγράμματος Άννα Πολεμικού, Διδάκτωρ Ψυχολογίας University of Bath, UK, Μεταδιδάκτορας ΕΣΠΑ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής & Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού.