Αναμένεται η τοποθέτηση εντεταλμένων Συμβούλων από τον Δήμαρχο Καρπάθου

Αναμένεται η τοποθέτηση εντεταλμένων Συμβούλων από τον Δήμαρχο Καρπάθου

Εδώ και μέρες έχουμε την πληροφορία οι κ.κ. Κατσανης και Τσαμπουνιερακης, αρχηγοί των παρατάξεων της αντιπολίτευσης, πρόκειται να τοποθετηθούν από τον δήμαρχο Καρπάθου ως εντεταλμένοι σύμβουλοι στον Δήμο Καρπάθου.

Σύμφωνα με παρόμοιες περιπτώσεις, άλλων δήμων, ορίστηκαν, μεταξύ άλλων, εντεταλμένοι σύμβουλοι, στους οποίους ανατέθηκαν συγκεκριμένα καθήκοντα και εξουσιοδοτήθηκαν να υπογράφουν με εντολή Δημάρχου όλα τα έγγραφα που αφορούν στα αντικείμενα της ευθύνης τους, πλην χρηματικών ενταλμάτων.

Όπως λοιπόν προκύπτει, έπειτα από σχετική έρευνα, είναι δυνατή η ανάθεση και η υπογραφή σύμβασης από εντεταλμένο σύμβουλο για παροχή υπηρεσιών και προμηθειών για λογαριασμό του Δήμου, καθώς σε αυτές (τις διατάξεις) :

α) δεν αναφέρονται περιοριστικά οι τομείς – δράσεις, την εποπτεία και τον συντονισμό των οποίων, μπορεί ο Δήμαρχος να αναθέτει σε μέλη του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου,

β) δεν αναφέρονται περιοριστικά τα έγγραφα – πιστοποιητικά για τα οποία μπορεί ο Δήμαρχος να αναθέτει την υπογραφή με εντολή του, μεταξύ άλλων και σε μέλη του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου, παρά μόνο εξαιρούνται ρητά τα χρηματικά εντάλματα.

γ) Σε κάθε περίπτωση, οι πράξεις για τις οποίες έχει παρασχεθεί εξουσιοδότηση υπογραφής, αν και φέρουν την υπογραφή του εξουσιοδοτούμενου οργάνου, θεωρούνται πράξεις του οργάνου που έδωσε την εξουσιοδότηση.