Ανοίγουν οι Ναοί με μέτρα - Εκδόθηκε το ΦΕΚ

Ανοίγουν οι Ναοί με μέτρα - Εκδόθηκε το ΦΕΚ

Εκδόθηκε το ΦΕΚ που θα έχει ισχύ μέχρι τη Δευτέρα 19 Απριλίου 2021 και στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι ημέρες που θα μπορούν οι πιστοί να Εκκλησιαστούν.

Συγκεκριμένα στο ΦΕΚ σημειώνεται ότι:  αύριο Κυριακή 11 Απριλίου, την Τετάρτη 14 Απριλίου, την Παρασκευή 16 Απριλίου – Ημέρα που τελείται η Ακολουθία του Ακαθίστου Ύμνου, το Σάββατο 17 και την Κυριακή 18 Απριλίου σε όλους ανεξαιρέτως τους χώρους θρησκευτικής λατρείας τηρείται η αναλογία ενός ατόμου ανά 25 τ.μ. με ανώτατο όριο τα 20 άτομα ανεξαρτήτως επιδημιολογικής κατάστασης της περιοχής κατά την τέλεση Λειτουργιών. 

Στις περιοχές που βρίσκονται στο επίπεδο αυξημένου κινδύνου, και όχι στο πολύ αυξημένου κινδύνου, οι Ιεροί Ναοί θα λειτουργούν για όλες τις Ακολουθίες με τους περιορισμούς του ενός ατόμου ανά 25 τ.μ. και ανώτερο όριο τα 20 άτομα ταυτόχρονης παρουσίας εντός του Ναού. Για το επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου οι Λειτουργίες θα τελούνται αποκλειστικά από τους θρησκευτικούς λειτουργούς, με εξαίρεση τις ημέρες που αναφέρονται παραπάνω.

Δείτε το σχετικό σημείο του ΦΕΚ: 

 

Η επιβολή προστίμων σε περίπτωση μη τήρησης των μέτρων:

 

Ενώ υπάρχει και σχετικό παράρτημα στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως στο οποίο αναφέρεται μεταξύ άλλων πως θα τελούνται οι Γάμοι και οι Εξόδιες Ακολουθίες στο επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου.

Δείτε αναλυτικά:

 

πηγη www.ope.gr