Άνοιξε ο δρόμος για σίτιση και φιλοξενία ιατρών Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου! Η Οικ.Επιτροπή έδωσε πράσινο φως για 38.840 ευρώ

Άνοιξε ο δρόμος για σίτιση και φιλοξενία ιατρών Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου! Η Οικ.Επιτροπή έδωσε πράσινο φως για 38.840 ευρώ

Ανάμεσα στις χθεσινές αποφάσεις της Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καρπάθου ξεχωρίζουμε την απόφαση με την οποία ανοίγει ο δρόμος στα κίνητρα γιατρών του Νοσοκομείου Καρπάθου.

Πιο συγκεκριμένα η Ο.Ε. προχώρησε στην Εξειδίκευση πίστωσης για την έγκριση δαπάνης και την ανάληψη υποχρέωσης με απόφαση Δημάρχου, Παροχή κινήτρων για Σίτιση και φιλοξενία ιατρών Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου και εγκρίθηκαν 38.840 ευρώ για σίτιση και φιλοξενία ιατρών Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου.

Μέσα από τον Δήμο Καρπάθου μαθαίνουμε ότι η εισήγηση ήταν δύο μήνες έτοιμη όμως “λόγω του μπλοκαρίσματος, από την ομάδα των πέντε”, όπως μας αναφέρουν η Οικονομική Επιτροπή δεν μπορούσε να συνεδριάσει για να την εγκρίνει.