Ανοιχτό κάλεσμα από τον Δήμο Ηρωικής Κάσου για τη συμμετοχή στην Οργανωτική Επιτροπή Εκδηλώσεων Ολοκαυτώματος

Ανοιχτό κάλεσμα από τον Δήμο Ηρωικής Κάσου για τη συμμετοχή στην Οργανωτική Επιτροπή Εκδηλώσεων Ολοκαυτώματος

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την συμμετοχή στην Οργανωτική επιτροπή επετειακών εκδηλώσεων Ολοκαυτώματος Η.Ν. Κάσου 200 χρόνια .
Στο πλαίσιο της προετοιμασίας των επετειακών εκδηλώσεων για την συμπλήρωση των 200 χρόνων από το Ολοκαύτωμα της Η.Ν. Κάσου όπως ήδη έχει αναφερθεί σε προηγούμενο δελτίο τύπου προγραμματίζεται η συγκρότηση Επιτροπών Οργάνωσης και Εργασίας στην Η.Ν. Κάσο, στη Ρόδο, στην Αθήνα, στις Η.Π.Α. και στην Αυστραλία μέσω της τοπικής Ομοσπονδίας οι οποίες θα συντονίζονται από το κεντρικό όργανο που θα εδρεύει στην Η.Ν. Κάσο.
Με σκοπό την συγκρότηση των επιτροπών αυτών ο Δήμαρχος της Ηρωικής νήσου καλεί όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους .
Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πραγματοποιηθούν με την αποστολή e-mail στο dimkasos@otenet.gr ή με την αποστολή μηνύματος στο messenger στο προφίλ του Δήμου μας ( Δήμος Ηρωικής Νήσου Κάσου ) στην σελίδα κοινωνικής δικτύωσης του FACEBOOK όπου θα αναφέρονται και τα στοιχειά επικοινωνίας των ενδιαφερομένων (e-mail , αριθμός τηλεφώνου και διεύθυνση) .
Μπορεί να είναι εικόνα κείμενο που λέει "HPΩIkH ΝΗΣΟΣ ΚΑΣΟΣ 3To roma Dinami VECH"

19.3.2023

Καρπαθιακά Νέα