Ανώνυμος πόλεμος λάσπης στον Δήμο Καρπάθου. Η επιστολή που έφτασε στα χέρια του Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου

Ανώνυμος πόλεμος λάσπης στον Δήμο Καρπάθου. Η επιστολή που έφτασε στα χέρια του Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου