«ΚΑΚΟΗΘΕΙΕΣ ΑΔΑΩΝ» Ανταπάντηση  στον Δήμαρχο  Καρπάθου από τον Νίκο Κανάκη

«ΚΑΚΟΗΘΕΙΕΣ ΑΔΑΩΝ»  Ανταπάντηση  στον Δήμαρχο  Καρπάθου από τον  Νίκο Κανάκη

«ΚΑΚΟΗΘΕΙΕΣ ΑΔΑΩΝ»

Ανταπάντηση στον Δήμαρχο

Για την ενημέρωση των αναγνωστών σας παραθέτω αποσπάσματα της επιστολής που έστειλα στον Δήμαρχο Καρπάθου μαζί με το βιογραφικό σε απάντηση της από 14-12-2020 ανακοίνωσης του.

Κύριε Δήμαρχε

Διαβάζοντας από τις εφημερίδες την από 14-12-2020 ανακοίνωσή σας με το τίτλο «Τελευταία φορά που απαντώ σε κακοήθειες αδαών» προβληματίστηκα αν θα έπρεπε να ασχοληθώ με τους ανάρμοστους και υβριστικούς προσωπικούς χαρακτηρισμούς, που δείχνουν την εκ μέρους σας ένδεια ουσιαστικών επιχειρημάτων επί των απόψεων που διατύπωσα ως δημότης για το συγκεκριμένο θέμα. Προτίμησα να τους αντιπαρέλθω. Η κοινωνία μας άλλωστε είναι μικρή, γνωρίζει και μπορεί να κρίνει ποιοι είναι αδαείς και ποιοι καταφεύγουν σε κακοήθεις χαρακτηρισμούς ελλείψει επιχειρημάτων. Εξάλλου η αλήθεια, τα γεγονότα και τα πραγματικά δεδομένα δεν αλλάζουν ούτε με ύβρεις ούτε με χαρακτηρισμούς, οι οποίοι δεν τιμούν εκείνους που τους χρησιμοποιούν.

Θα περιοριστώ λοιπόν στα γεγονότα και μόνο.

Ενοχλούμαστε, λέτε, από τον πλούσιο προγραμματισμό των έργων που παρουσιάσατε και τους εξωτερικούς συνεργάτες που χρησιμοποιείτε. Η αλήθεια είναι πως στενοχωριόμαστε βλέποντας ότι έχετε γίνει έρμαιο εσωτερικών και εξωτερικών «συνεργατών» που σας παρασύρουν σε λάθος αποφάσεις και απαράδεκτες ανακοινώσεις.

Λέτε πως αγνοούμε ότι ο προγραμματισμός σας είναι αποτέλεσμα διαβούλευσης και διαλόγου στην οικονομική επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο. Εμείς ακούσαμε κατά την τελευταία συνεδρίαση του Δ.Σ. πως το τεχνικό πρόγραμμα του 2021 στάλθηκε στην οικονομική επιτροπή μια ώρα πριν την δια περιφοράς συνεδρίασή της και το απόγευμα της ίδιας ημέρας στο δημοτικό συμβούλιο για έγκριση. Στην ίδια συνεδρίαση ανακοινώσατε ότι ζητήσατε από το ΔΣ του Λιμενικού ταμείου να εγκρίνει εναλλακτική λύση για λιμάνι στο Γαρόνησο, χωρίς καν να έχετε συζητήσει προηγουμένως το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, λέγοντας ότι το λιμάνι θα γίνει στο Γαρόνησο είτε το θέλουν είτε όχι . Να θυμίσουμε ακόμη πως, αν και έχουν παρέλθει δεκαέξι (16) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων σας, δεν έχετε καν συγκροτήσει την Επιτροπή Διαβούλευσης, που σύμφωνα με τον νόμο πρέπει να συνεδριάζει υποχρεωτικά πριν από τη σύνταξη των προσχεδίων του προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος δράσης του Δήμου και κάθε τρείς μήνες για συζήτηση άλλων θεμάτων του νησιού μας . Αν αυτά τα θεωρείτε δημόσια διαβούλευση, τότε μάλλον οι λέξεις έχουν χάσει το νόημά τους ή εσείς αγνοείτε την έννοιά της.

 

Σε ότι αφορά το θέμα της αντικατάστασης του χλοοτάπητα του σταδίου, που φαίνεται να σας ενόχλησε ιδιαίτερα, αν κρίνουμε από την απαράδεκτη ανακοίνωσή σας, σημειώνω τα εξής:

Τον προβληματισμό μας για την επιλογή του φυσικού χλοοτάπητα , ο οποίος χρειάζεται συνεχή συντήρηση και κατανάλωση σημαντικών ποσοτήτων πόσιμου νερού , (το οποίο θα στερηθούν οι κάτοικοι του Απερίου και των Πηγαδίων αλλά και οι επιχειρήσεις και οι επισκέπτες του νησιού μας), καθώς και το υπερβολικό κόστος σε σχέση με παρόμοια έργα άλλων δήμων, σας τον είχαμε γνωστοποιήσει προ τετράμηνου με ηλεκτρονικό μήνυμα που στείλαμε προσωπικά σε σάς , τον Πρόεδρο του ΔΣ και τους επικεφαλής τω δημοτικών παρατάξεων χωρίς να το δημοσιοποιήσουμε και καταλήγαμε :

«Καλό θα είναι να ξαναδείτε το θέμα και να επιδιώξετε να σας δοθεί έγκριση για τροποποίηση του αντικειμένου του έργου και σε περίπτωση που επιλέξετε την αντικατάσταση του υπάρχοντος με φυσικό και πάλι χλοοτάπητα να χρησιμοποιήσετε ως πρότυπο την μελέτη του Δήμου Ηρακλείου εξοικονομώντας σημαντικά ποσά για άλλες βελτιώσεις του σταδίου ή άλλων αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου» ….

Δεν αμφισβητήσαμε ούτε την τιμιότητά σας ούτε την σκοπιμότητα της αντικατάστασης του χλοοτάπητα του σταδίου. Την ορθότητα της μελέτης και το κόστος αμφισβητήσαμε με βάση μελέτες όμοιων έργων, που βρήκαμε αναρτημένες στο διαδίκτυο, όπως ήταν αυτή του γηπέδου Ηροδότου Ηρακλείου, που κόστισε 118.000 ευρώ έναντι 464.000 που διατίθενται για την αντικατάσταση του χλοοτάπητα του σταδίου Καρπάθου με ίδιας ποιότητας και προδιαγραφών χλοοτάπητα..

Δυστυχώς αντί του επιβαλλόμενου επανελέγχου της μελέτης η οικονομική επιτροπή με εισήγησή σας προχώρησε στην προκήρυξη του διαγωνισμού με μόνη αλλαγή τη μείωση της τιμής μονάδας του χλοοτάπητα από 12 €/ τμ σε 10 και του αποστραγγιστικού πλέγματος από 13.7 €/ τμ σε 10.2 , μείωση που προφανώς έγινε για την προσθήκη 1.350 τμ συνθετικού χλοοτάπητα ισόποσης αξίας που δεν προβλεπόταν στο τεχνικό δελτίο που είχε υποβληθεί στο Υπουργείο .

Αποδεικνύεται έτσι έμπρακτα αβάσιμος ο ισχυρισμός σας ότι δήθεν δεν επιτρέπεται να αλλάξει το φυσικό αντικείμενο της πρότασης που είχε υποβληθεί, καθώς και ότι ο προϋπολογισμός της μελέτης ελέγχθηκε από τα Υπουργεία Αθλητισμού και Εσωτερικών. Προφανώς αγνοείτε ότι τα Υπουργεία ελέγχουν μόνο αν τα προτεινόμενα έργα βρίσκονται μέσα στα πλαίσια της πρόσκλησης. Δεν ελέγχουν ούτε την σκοπιμότητα των επιμέρους εργασιών και τις λεπτομέρειες της μελέτης, ούτε τις ποσότητες των υλικών και τις τιμές μονάδας , που πρέπει να ελέγχονται από εκείνους που τις εγκρίνουν, από την Τ.Υ. του Δήμου, την Οικονομική επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο.

Λέτε πως συγκρίνουμε κοστολόγια ανόμοιων έργων. Δεν είναι αληθές. Το κόστος αντικατάστασης φυσικού χλοοτάπητα ίδιας ποιότητας και προδιαγραφών συγκρίναμε και από την σύγκριση αυτή προκύπτει πως το συνολικό κόστος της αντικατάστασης του χλοοτάπητα για το στάδιο της Καρπάθου ανέρχεται σε 54.6€/τμ έναντι 12,42 €/τμ του Ηρακλείου* . Ο τετραπλασιασμός του κόστους προέρχεται κυρίως από την προμήθεια δεκαπλάσιας ποσότητας άμμου ποταμού και την προσθήκη αποστραγγιστικού πλέγματος που δεν προβλέπεται για το γήπεδο του Ηροδότου, αλλά ούτε και από τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης . (ΕΛΟΤ 1501-10-05-02-03:2009)

Σας ακούσαμε να αναφέρετε στο Δ.Σ. ότι την συντήρηση του χλοοτάπητα θα την αναλάβει για δέκα χρόνια ο ανάδοχος. Όμως στην σχετική προκήρυξη δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη όπως γίνεται στην αντίστοιχη μελέτη του Ηρακλείου. Ως εκ τούτου η σχετική δαπάνη η οποία για την επόμενη δεκαετία ανέρχεται σε 400 000 € περίπου θα βαρύνει τον Δήμο.

Λέτε πως οι παρατηρήσεις μας και όλα όσα αναφέρουμε δεν έχουν καμιά αξία και πως για σας αξία έχει μόνο η απορρόφηση των πιστώσεων. Εμείς έχουμε μάθει να ενεργούμε και να κρίνουμε με άλλα κριτήρια. Θεωρούμε πως πρώτιστο χρέος όλων όσων διαχειρίζονται δημόσιο χρήμα είναι να επιδιώκουν τη μείωση του κόστους των έργων και των προμηθειών που εκτελούν και με τις διατιθέμενες πιστώσεις να καλύπτουν όσο το δυνατόν περισσότερες ανάγκες. Να μελετούν προσεκτικά και να ελέγχουν τις μελέτες πριν τις εγκρίνουν, συνυπολογίζοντας και το κόστος συντήρησης και λειτουργίας, και για τα θέματα που οι ίδιοι αγνοούν να ερευνούν, να ρωτούν και να μαθαίνουν. Γιατί και οι μελετητές μπορεί να κάνουν λάθη ή και να έχουν και συμφέρον από την υπερτιμολόγηση των έργων. Γι’ αυτό άλλωστε και επιβάλλεται από τον νόμο, εκτός της θεώρησής των μελετών από τους υπηρεσιακούς παράγοντες, και η έγκρισή τους από την οικονομική επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο που αναλαμβάνουν και την τελική ευθύνη (νομική και ηθική) των επιλογών τους.

Αυτές τις αρχές τήρησα πάντοτε από τις θέσεις ευθύνης στις οποίες υπηρέτησα στο Υπουργείο Ναυτιλίας και όχι μόνο , αλλά και ως Πρόεδρος στην Κοινότητα Ολύμπου, και αυτές τις αρχές εξακολουθώ να πρεσβεύω με συνέπεια και σήμερα σαν απλός δημότης του Δήμου Καρπάθου.

Με αυτά τα κριτήρια κρίνω και αξιολογώ αντικειμενικά τη δράση των Δημοτικών και κρατικών οργάνων.

…….

Με τιμή,

 

Υποναύαρχος Λ.Σ.(εα) Ν. Κανάκης

__________

ΥΓ

Επισυνάπτεται Βιογραφικό σημείωμα χωρίς σχόλια

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 

ΣΠΟΥΔΕΣ

1962-1964 Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού/Πλοιάρχων Κύμης, ως Αρχηγός

1967-1968 Σχολή Λιμενικών Δοκίμων Αξιωματικών

1971-1975 Πάντειο Πανεπιστήμιο Πολιτικών Επιστημών/Σχολή Δημόσιας Διοίκησης

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΙΣ

1971 Σχολείο Επιμόρφωσης κατωτέρων αξιωματικών Λ.Σ.

1976 Brunel Technical College of Bristol

2007 Επιμόρφωση σε θέματα Ασφάλειας Λιμένων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων.(ISPS Code)

 

 

1964-1967 Δόκιμος Αξιωματικός και Αξιωματικός Εμπορικού Ναυτικού σε ποντοπόρα πλοία

1967-1994 Αξιωματικός του Λιμενικού Σώματος αποστρατευθείς με τον βαθμό του Υποναυάρχου.

Υπηρέτησε:

Στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά/ Τμήμα Λιμενικής Αστυνομίας &Διοικητής Λ.Τμήματος

Επιθεώρηση Εμπορικών Πλοίων

Δημόσια Σχολή Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων ως Υποδιοικητής

Κεντρικό Λιμεναρχείο Κέρκυρας ως Κυβερνήτης περιπολικού και Υπολιμενάρχης

Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου ως Κεντρικός Λιμενάρχης

Προξενικό Λιμεναρχείο Ν.Υόρκης ως Υπολιμενάρχης και Λιμενάρχης

Γενικό Επιτελείο Στρατού ως επιτελής

Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας ως εισηγητής και Τμηματάρχης στην Διεύθυνση Ναυτ. Ανάπτυξης , Τμηματάρχης στην Διεύθυνση Προσωπικού(Νομικό-Νομοθετικό Τμήμα) και στην Διεύθυνση Λιμένων και Λιμενικών Έργων , Διευθυντής Ναυτιλιακής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων και Γενικός Διευθυντής .

1994-2002 Στέλεχος σε Ναυτιλιακές εταιρείες

2003-2006 Πρόεδρος Κοινότητας Ολύμπου

2007 Τεχνικός Σύμβουλος στην Εταιρεία AKARPORT

2007-2013 Διευθυντής Ναυτιλιακής Εταιρείας στο εξωτερικό

1977-1980 Πρόεδρος Λιμενικού Ταμείου Χίου

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

Αγγλικά- Στοιχεία Γαλλικής