Τριετής απαγόρευση κυνηγιού σε περιοχές της Ρόδου λόγω πυρκαγιάς

Τριετής απαγόρευση κυνηγιού σε περιοχές της Ρόδου λόγω πυρκαγιάς

Με πρωτοβουλία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας απαγορεύεται, για χρονικό διάστημα τριών ετών, το κυνήγι όλων των θηραμάτων σε περιοχές του Δήμου Ρόδου, οι οποίες επλήγησαν από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την 18η Ιουλίου του 2023.

Πρόκειται, συγκεκριμένα, για την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο (2023-2024) και τις δύο επόμενες (2024-2025 και 2025-2026). Η απαγόρευση αφορά σε έκταση εμβαδού 316.739 στρεμμάτων, που περιλαμβάνει όχι μόνο την καείσα από τη δασική πυρκαγιά έκταση, αλλά και εκτεταμένη περιμετρική ζώνη αυτής, που θα λειτουργήσει ως ασφαλές καταφύγιο για τα είδη άγριας πανίδας, σε περιοχές των Δημοτικών Ενοτήτων Νότιας Ρόδου, Λινδίων, Ατταβύρου, Καμείρου και Αρχαγγέλου του Δήμου Ρόδου.

Για να είναι απόλυτα σαφής στους κυνηγούς η περιοχή απαγόρευσης, οριοθετείται με διακριτά όρια επί του εδάφους. Το μεγαλύτερο μέρος της οριογραμμής ταυτίζεται με το επαρχιακό οδικό δίκτυο της περιοχής ή την ακτογραμμή. Σε περιορισμένα τμήματα ακολουθεί ποταμούς-ρέματα και δασικούς δρόμους. Οι παραβάτες θα διώκονται και θα τιμωρούνται, σύμφωνα με τις περί θήρας ισχύουσες διατάξεις.

Σκοπός της πρωτοβουλίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι η προστασία και η πληθυσμιακή ανάκαμψη των ειδών της άγριας πανίδας. Σημειώνεται πως πέραν των 316.739 στρεμμάτων, σημαντική προστασία στην άγρια πανίδα παρέχουν, ακόμη, τα τέσσερα Καταφύγια Άγριας Ζωής, που εφάπτονται στην καμένη περιοχή, τα οποία έχουν συνολικό εμβαδόν 85.000 στρεμμάτων. Συνεπώς, στην περιοχή που έχει επηρεαστεί από την πυρκαγιά, απαγορεύεται το κυνήγι σε έκταση συνολικού εμβαδού 401.739 στρεμμάτων (πλέον του 1/3 της συνολικής έκτασης του νησιού). Επίσης, το ποσοστό της έκτασης του νησιού όπου απαγορεύεται το κυνήγι αυξάνεται ακόμα περισσότερο, αν προστεθούν και τα υπόλοιπα Καταφύγια Άγριας Ζωής του νησιού, οι απαγορεύσεις ορισμένου χρόνου, οι ζώνες απαγόρευσης, καθώς και οι αποστάσεις γύρω από οικισμούς και μεμονωμένες κατοικίες, ξενοδοχεία κ.λπ.

Αντίστοιχες απαγορεύσεις κυνηγιού θα υπάρξουν -κατόπιν συνεργασίας της Γενικής Διεύθυνσης Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας Δασών, με τις περιφερειακές Δασικές Υπηρεσίες- για όλες τις περιοχές της χώρας, που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές.

25.8.2023

Καρπαθιακά Νέα