Απαγόρευση κυκλοφορίας σε δρόμους της Καρπάθου από την Ελληνική Αστυνομία

Απαγόρευση κυκλοφορίας σε δρόμους της Καρπάθου από την Ελληνική Αστυνομία

Στη Ρόδο, σήμερα Πέμπτη (16-12-2021), ο Διευθυντής της Α΄ Διεύθυνσης Αστυνομίας Δωδεκανήσου, Αστυνομικός Διευθυντής Μιχαήλ ΚΑΛΗΩΡΑΚΗΣ. έχοντας υπόψη : 1) Τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ. 2 του Ν. 2696/99 « Περί Κ.Ο.Κ. » όπως τροπ. με Ν. 4313/2014. 2) Την από 16-12-2021 αναφορά του Αστυνομικού Τμήματος Καρπάθου για τις κατολισθήσεις. Β) Αποσκοπώντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και την εξυπηρέτηση του κοινού, λόγω κατολισθήσεων βράχων επί της Επ.Οδό Απερίου – Σπόα της νήσου Καρπάθου.

Ανακοινώνει την  προσωρινή απαγόρευση της κυκλοφορίας, παντός οχήματος, και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας της Επαρχιακής Οδού Απερίου – Σπόα, στη νήσο Κάρπαθο, από την περιοχή Μερτώνα (μετά τη διασταύρωση της Κυρά Παναγιά) έως το χωριό Σπόα. 

Η κυκλοφορία των οχημάτων στο ανωτέρω σημείο θα διεξάγεται από τη δυτική πλευρά του νησιού, μέσω της Επ. Οδού Αρκάσας – Μεσοχωρίου – Σπόα και σύμφωνα με τη σήμανση που θα τοποθετηθεί.

Άρθρο 2ο

Το Επαρχείο Καρπάθου υποχρεούται να τοποθετήσει την απαιτούμενη σήμανση, σύμφωνα με τις υποδείξεις του Αστυνομικού Τμήματος Καρπάθου και να μεριμνήσει για την έγκαιρη ενημέρωση των μονίμων κατοίκων.

Άρθρο 3ο

Η ισχύς της παρούσας Απόφασης ισχύει από την ανάρτηση αυτής στο διαδίκτυο και μέχρι την αποκατάσταση του οδοστρώματος.

Μετά τη λήξη του ανωτέρω διαστήματος τα μέτρα καταργούνται και επανέρχεται το προ της εκδόσεως της παρούσας κυκλοφοριακό καθεστώς. Άρθρο 4ο Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/99 « Περί Κ.Ο.Κ. » όπως τροπ. με Ν. 3542/2007.

Άρθρο 5ο

Η εφαρμογή της παρούσας ανατίθεται στο Αστυνομικό Τμήμα Καρπάθου.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Μιχαήλ ΚΑΛΗΩΡΑΚΗΣ ΑΣΤΥΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ