Απαγόρευση βοσκής στην καμένη έκταση στη θέση «Κοίλιος Τρίστομου» Ολύμπου Καρπάθου

Απαγόρευση βοσκής στην καμένη έκταση στη θέση «Κοίλιος Τρίστομου» Ολύμπου Καρπάθου
Η Διευθύντρια Δασών Δωδεκανήσου, Δασολόγος, κα Αικατερίνη Μπαλατσούκα, απαγορεύει τη βοσκής των αιγών για δέκα (10) συνεχή έτη και των μεγάλων ζώων και προβάτων για πέντε (5) συνεχή έτη, σε έκταση εμβαδού 103.520 τ.μ., στην περιοχή Κοίλιος Τριστόμου Ολύμπου Καρπάθου και αποφασίζει να κηρύξει την έκταση Αναδασωτέα.
Οι παραβάτες της παρούσας και εκείνοι, κατ’ εντολή των οποίων ενεργούν, τιμωρούνται κατά τις εκάστοτε ισχύουσες ποινικές διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την δημοσίευσή της και η εφαρμογή της ανατίθεται στη Δασική Υπηρεσία, τα Αστυνομικά Όργανα, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και κάθε φιλόνομο πολίτη.