Μπήκαν "κόκκινες" απαγορευτικές ταμπέλες από τον Δήμο Καρπάθου

Μπήκαν "κόκκινες" απαγορευτικές ταμπέλες από τον Δήμο Καρπάθου

Από τον Δήμο Καρπάθου τοποθετήθηκαν σε 6 επίμαχα σημεία “κόκκινες” ταμπέλες στις οποίες αναφέρεται ότι απαγορεύεται η ρίψη βαρέων αντικειμένων.

Οι πινακίδες μπήκαν στον περιφερειακό του Όθους, και σε ορισμένες στάσεις στα Πηγάδια που κατά το παρελθόν φόρτωναν επανελειμμένα από “άχρηστα” βαρέα αντικείμενα.

 Το ερώτημα που παραμένει ανοιχτό, υπάρχει επόπτης καθαριότητας στον Δήμο Καρπάθου και αν ναι γιατί δε βγήκε όλο το καλοκαίρι να κόψει πρόστιμα; 

7.10.2023

Καρπαθιακά Νέα