Ψήφισμα ΣAK για την αιφνιδίως εκλιπούσα Καλλιόπη Παπαμανώλη

Ψήφισμα ΣAK για την αιφνιδίως εκλιπούσα Καλλιόπη Παπαμανώλη

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας, συνήλθε εκτάκτως σε συνεδρίαση λόγω του θλιβερού αγγέλματος του αιφνίδιου θανάτου της συμπατριώτισσάς μας,

 

ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗ

η οποία διετέλεσε για πολλά χρόνια μέλος των Διοικητικών Συμβουλίων του Συλλόγου των Απανταχού Καρπαθίων και γραμματέας του Συλλόγου Φίλων Κέντρου Υγείας Καρπάθου, και διακρίθηκε για την πολύτιμη και πολύπλευρη δραστηριότητά της, που αποσκοπούσε στην προώθηση των σκοπών των δύο Καρπαθιακών Συλλόγων.

Α π ο φ α σ ί σ τ η κ ε    ο μ ό φ ω ν α

  1. Να εκφραστούν τα ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια της εκλιπούσης.
  2. Το παρόν ψήφισμα να δημοσιευθεί στα Παροικιακά Έντυπα.

Για το Δ.Σ.

 

Ο Πρόεδρος  

 

Ο Γεν. Γραμματέας

 

 

 

Ιωάννης Γ. Καραϊτιανός

Αμ.Επικ. Καθηγητής Χειρουργικής

Παν/μίου Αθηνών

Γεώργιος Ν. Αναστασιάδης

Λογιστής