Απάντηση για το "ΑΝΩΝΥΜΟ" έγγραφο που κοινοποίησε ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

Απάντηση για το "ΑΝΩΝΥΜΟ" έγγραφο που κοινοποίησε ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

 

Με αφορμή έγγραφο το οποίο , όλως τυχαίως , απεστάλη ΜΟΝΟ στον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Μιχαήλ Μανωλάκη και κοινοποίησε στο σύνολο των Δημοτικών Συμβούλων και των Προέδρων των Κοινοτήτων, αναλαμβάνοντας και την ευθύνη όσων δυσφημιστικών αναφέρονται σε ένα έγγραφο το οποίο προέρχεται από άτομο άγνωστης προέλευσης και αμφισβητούμενης ύπαρξης , έχουμε να αναφέρουμε τα παρακάτω :

Οι διαδικασίες ανάθεσης για την σύμβαση των υπηρεσιών καθαριότητας είναι πλήρους διαφάνειας και με μοναδικό σκοπό την εξυπηρέτηση των πολιτών με τον καλύτερο τρόπο και το χαμηλότερο κόστος . Οι δε αποφάσεις για τέτοιου είδους θέματα είναι συλλογικές και ομόφωνες .

Δεν δεχόμαστε καμία μομφή για την ακεραιότητα και την εντιμότητα του Αντιδημάρχου κ. Εμμανουήλ Βασιλαράκη , η οποία είναι γνωστή στην μικρή μας κοινωνία σε μία επαγγελματική και οικογενειακή πορεία δεκαετιών .

Τακτικές τέτοιου είδους είναι πλέον φανερό από που εκπορεύονται και καλούμε την κοινωνία να πάρει θέση διακρίνοντας ποιοί εργάζονται καθημερινά για την εξυπηρέτηση των πολιτών και ποιοί αποτελούν τροχοπέδη για κάθε προσπάθεια προς όφελος της κοινωνίας και αποσκοπούν στην διάλυση των πάντων με αθέμιτα μέσα .

Εκ του συνόλου της Δημοτικής Αρχής της Καρπάθου

27.7.2022