Η απάντηση Γ. Χατζηκουτσού στους "ανθρώπους της εξουσίας" του Δήμου Καρπάθου

Η απάντηση Γ. Χατζηκουτσού στους "ανθρώπους της εξουσίας" του Δήμου Καρπάθου

ΤΟ ΚΟΥΚΙ ΚΑΙ ΤΟ ΡΕΒΥΘΙ … ΣΑΣ ΤΕΛΕΙΩΣΕ ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ

“Καλές οι αντιπολιτευτικές κορώνες κι ο καταγγελτικός λόγος, όμως καλύτερα είναι να επικεντρωθούμε στην πραγματικότητα και την ουσία”

Η εισαγωγή στην απάντηση προς το πρόσωπο μου , από το Γραφείο Τύπου του Δήμου Καρπάθου.

Παρατήρηση πρώτη : 

Δεν απαντά κάποιος συγκεκριμένα , ή μη μόνον , το γενικός και αόριστον , Γραφείο Τύπου.

Πάντα στα δύσκολα , βολεύει να κρύβεσαι πίσω από την κουρτίνα ή την κουκούλα {ενίοτε}

Όλοι σας λοιπόν, οι άνθρωποι της ΕΞΟΥΣΙΑΣ, [γραφείο τύπου] , και ΜΟΝΟΣ μου.

Κανένα πρόβλημα .

Παρατήρηση δεύτερη : 

Από πότε ο λόγος της ΑΛΗΘΕΙΑΣ , είναι καταγγελτικός λόγος;

Από πότε ο λόγος της ΑΛΗΘΕΙΑΣ , αποτελεί πράξη μηδενισμού;

Αν η προστασία της Δημόσιας Υγείας επιβάλλει να γίνει και καταγγελία,

ΝΑΙ, θα την κάνω ξανά και ξανά .

Παρατήρηση τρίτη : 

Θα συμφωνήσω απόλυτα με την παρότρυνση, να επικεντρωθούμε στην πράγματικότητα .

Με την διαφορά όμως να είναι η εξής .

Η δική σας πραγματικότητα είναι εικονική , αναληθής και επικίνδυνη για τον τόπο .

Από το όποιο πόστο υπηρέτησα την κοινωνία του νησιού μας , το αποτύπωμα κρίθηκε θετικό .

Δεν περιμένω εσάς ίνα κριθώ .

Φροντίστε για το δικό σας αποτύπωμα , να μην γραφτεί με τα πιο μελανά χρώματα, στην ιστορία του νησιού και στον θεσμό της τοπικής αυτοδιοίκησης .

Όχι ΝΕΑ ΠΝΟΗ δεν φέρατε στον τόπο , όχι ΝΕΑ ΑΡΧΗ δεν κάνατε , μα ούτε και ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ καταφέρατε για τον τόπο .

ΣΗΜ . : Η υπόλοιπη απάντηση διεξοδικά θα σας δοθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Το ανώτερο θεσμικό όργανο του Δήμου , σύμφωνα με το Σύνταγμα .

Γεώργιος Μιχ. Χατζηκουτσός

Πρόεδρος Κοινότητας Καρπάθου