Απάντηση στα Καρπαθιακά Νέα από το Επαρχείο Καρπάθου-ΗΝ Κάσου. "Η επιστολή για τα ανεπιτήρητα ζώα"

Απάντηση στα Καρπαθιακά Νέα από το Επαρχείο Καρπάθου-ΗΝ Κάσου. "Η επιστολή για τα ανεπιτήρητα ζώα"