Δήμος Καρπάθου - Απευθείας ανάθεση για το Σχεδίο Φόρτισης Ηλεκτρικών οχημάτων

Δήμος Καρπάθου - Απευθείας ανάθεση για το Σχεδίο Φόρτισης Ηλεκτρικών οχημάτων

Με την απόφαση του Δημάρχου Καρπάθου 6373-6/9/21 δίδεται στον κ. Παρασκευά Ι. Παπαδημητρίου η απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την εκπόνηση σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών οχημάτων στον Δήμο Καρπάθου η οποία θα εκτελεστεί από ομάδα μηχανικών και έχει συνολικό κόστος 29.760 ευρώ.