Ανοιχτή επιστολή της ΑΠΕΚ με θέμα τις προσλήψεις από το Δήμο Καρπάθου

Ανοιχτή επιστολή της ΑΠΕΚ με θέμα τις προσλήψεις από το Δήμο Καρπάθου

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΑΠΕΚ Κάρπαθος , 5-1-2021ΚΑΡΠΑΘΟΣ ΤΚ 85700

ΠΡΟΣ: Δήμαρχο Καρπάθου κ. Ιωάννη Νισύριο

Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καρπάθου

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΧΕΤ: Απόφαση Οικ. Επιτροπής με αρ. πρωτ 10210/11-12 -2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με αριθμό 262/2020 Στην συνεδρίαση της 29ης Δεκεμβρίου του 2020 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου η παράταξη A.Π.Ε.Κ , αναφορικά με την προκήρυξη πρόσληψής προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου λόγω COVID-19,δεν έλαβε σαφείς απαντήσεις στα ερωτήματα που έθεσε για τη διαδικασία επιλογής, τον τρόπο αξιολόγησης και την όλη διαφάνεια των εργασιών που θα ακολουθήσει ο Δήμος Καρπάθου.

Με δεδομένο αφενός το μεγάλο ενδιαφέρον των συνδημοτών μας, που ξεπερνά ποσοτικά κατά πολύ τον αριθμό των προκηρυσσόμενων θέσεων, και αφετέρου την ανησυχία που επικρατεί στη τοπική αγορά εργασίας λόγω των μεγάλων κοινωνικό-οικονομικών προβλημάτων που έχει επιφέρει η πανδημία, ζητάμε τον ορισμό διαφανούς διαδικασίας επιλογής με βάση κριτήρια και προσοντολόγιο με στόχο την ιεράρχηση των υποψηφίων με σειρά κατάταξης χωρίς να δημοσιοποιούνται τα προσωπικά τους στοιχεία χρησιμοποιώντας ως μοναδικό στοιχείο ταυτοποίησης τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης που έχουν καταθέσει οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι.

Σύμφωνα με το άρθρο 20 του νόμου. 2190/1994 (Α ́ 28) και το άρθρο 9 του ν. 4057/2012 η επιλογή προσωπικού για σύναψη σύμβασης με δημόσιους φορείς αξιολογείται είτε με κριτήρια κατάταξης κοινωνικού οικονομικού χαρακτήρα είτε με κατάρτιση συνολικής βαθμολογίας βάσει προσοντολογίου.

Η παράταξη μας με πνεύμα διαφάνειας , ισονομίας με σκοπό τη δίκαιη μεταχείριση των υποψηφίων και μόνο, πριν ακόμα δημοσιοποιηθούν τα ονόματα των επιτυχόντων, προτείνει στο αρμόδιο όργανο να δημοσιοποιήσει τη διαδικασία επιλογής προσωπικού καθώς και την τελική κατάταξη τους.

Η παραπάνω τοποθέτηση μας, ως παράταξη, έχει κοινωνικό πρόσημο στοχεύοντας στη διατήρηση της αξιοκρατίας και για επόμενες ανάλογες διαδικασίες.

Για τη Δημοτική Παράταξη Α.Π.Ε.Κ

Ο Επικεφαλής

Χρήστος Κατσάνης