Προσωρινή διακοπή της υδροδότησης στην Τοπική Κοινότητα Απερίου 

Προσωρινή διακοπή της υδροδότησης στην Τοπική Κοινότητα Απερίου 

 

 

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η

 

Σας ενημερώνουμε ότι λόγο βλάβης, έχει γίνει προσωρινή διακοπή της υδροδότησης στην Τοπική Κοινότητα Απερίου.

 

Το συνεργείο του Δήμου εργάζεται για την αποκατάσταση της βλάβης.

 

Από το απόγευμα θα γίνει σταδιακή αποκατάσταση της υδροδότησης. Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση.

 

 

Κάρπαθος 28 Μάϊου 2021

Ο Δήμαρχος Καρπάθου

Ιωάννης Θεμ. Νισύριος