Το Συμβούλιο της Κοινότητας Απερίου ευχαριστεί τον Περιφεριάρχη Γ. Χατζημάρκο και την Έπαρχο Καρπάθου και Η.Ν. Κάσου

Το Συμβούλιο της Κοινότητας Απερίου ευχαριστεί τον Περιφεριάρχη Γ. Χατζημάρκο και την Έπαρχο Καρπάθου και Η.Ν. Κάσου

Ευχαριστήριο.

Το Συμβούλιο της Κοινότητας Απερίου ευχαριστεί τον Περιφεριάρχη κύριο Γεώργιο Χατζημάρκο και την Έπαρχο Καρπάθου και Ηρωικής Νήσου Κάσου κυρία Καλλιόπη Νικολαίδου για την άριστη συνεργασία μας.

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες για φέτος του τριετές προγράμματος της Περιφέρειας για τον καθαρισμό των ρεμάτων από το Γεφύρι έως την Κολυμβήθρα και το ρέμα του ελαιοτριβείου. Ένα σημαντικό έργο κυρίως για την ασφάλεια των κατοίκων και των μαθητών.

Για άλλη μια φορά η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου δίνει λύση σε χρόνια και σοβαρά προβλήματα του τόπου μας.

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Απερίου Γιώργος Παππάς.