Απέρι Καρπάθου 1985, σπάνιο VIDEO του Andrew Graham Bonar!

“Εδώ κάτω βρίσκεται τώρα το χωριό Απέρι, το οποίο πριν κάποια χρόνια ήταν η πρωτεύουσα του νησιού και εξακολουθεί να είναι το εκκλησιαστικό και εκπαιδευτικό κέντρο. Λέγεται ότι είναι το πλουσιότερο χωριό του νησιού και μάλιστα ένα από τα πλουσιότερα στην Ελλάδα. Γιατί συμβαίνει αυτό δεν είναι σαφές, αν και είναι βέβαιο ότι υπάρχει άφθονο νερό στη γειτονιά και επομένως και βλάστηση. Και είναι αξιοσημείωτο ότι υπάρχουν λίγα εγκαταλελειμμένα σπίτια – οι κάτοικοι προφανώς δεν βλέπουν κανένα λόγο να μεταναστεύσουν”.

Bonar, Andrew Graham

9.6.2024

Καρπαθιακά Νέα