Ο Δήμαρχος Καρπάθου αποδέχτηκε την παραίτηση Γ.Γ. Γεώργιου Σκοκέα

Ο Δήμαρχος Καρπάθου αποδέχτηκε την παραίτηση Γ.Γ. Γεώργιου Σκοκέα

Με την απόφαση 257/2021, από τις 07 Απριλίου 2021, ο Δήμαρχος Καρπάθου, κ. Νισύριος, έκανε αποδεκτή την παραίτηση του Γενικού Γραμματέα, κ. Γεωργίου Σκοκέα, για λόγους οικογενειακούς και επαγγελματικούς.

Να υπενθυμίσουμε ότι ο κ. Σκοκέας με την απόφαση Δημάρχου υπ. αριθμ. 563 από 07.07.2020 , είχε οριστεί στη θέση μετακλητού Γενικού Γραμματέα στο Δήμο Καρπάθου.